Wij als Lokaal Netwerk maken deel uit van de regio VVD Noord-Holland. Samen met de zeven gemeentelijke VVD afdelingen hopen wij meer te kunnen bereiken als Lokaal Netwerk voor de mensen in Westfriesland.

Het Lokaal Netwerk Westfriesland

In het Lokaal Netwerk staat samenwerking centraal. Iedereen in het netwerk draagt zijn steentje bij om samen tot mooie resultaten te komen. Je staat met elkaar in verbinding, deelt informatie en maakt gebruik van elkaars kennis en vaardigheden. Liberaal geïnteresseerden vinden het interessant en motiverend om zich aan te sluiten bij het netwerk vanwege de mensen, de aanwezige kennis en ervaring en om de bijdrage die ze kunnen leveren.

Per 17 september 2016 zijn onderstaande VVD-afdelingen uit de regio Westfriesland opgegaan in het Lokaal Netwerk VVD Westfriesland:

In het netwerk staan de initiatieven van leden en geïnteresseerden centraal. Het bestuur van het netwerk faciliteert deze initiatieven en ondersteunt mensen in het uitvoeren van hun ideeën. Dit betekent wel dat mensen zelf de handschoen moeten aantrekken en de verbinding met elkaar binnen en buiten het netwerk moeten zoeken. Dit kan alleen als rondom het netwerk voldoende mensen actief zijn met ideeën, kennis, ervaring en organisatietalent.

Om deze samenwerking te bekrachtigen hebben de zeven besturen van de voormalige afdelingen – in aanvulling op de partijstatuten en het huishoudelijk reglement – overeenstemming bereikt over de te hanteren collectief gemaakte afspraken in het nieuwe Lokaal Netwerk VVD Westfriesland, en deze vastgelegd in het Document Afspraken en Procedures.

Logo van de VVD Westfriesland
Het logo van de VVD Westfriesland.