Bas de Wit en zijn visie op het klimaatvraagstuk

geplaatst in: Nieuws | 0

Vorige week spraken we Bas de Wit (kandidaat voor de Tweede Kamer voor de VVD) over zijn motivatie voor de politiek. Ook spraken we over het belang van deze verkiezingen voor onze regio, omdat Nederland groter is dan alleen de Randstad. Vandaag spreken we hem weer. Deze keer behandelen we de vraag: hoe pakken we de klimaatvraagstukken aan in Nederland? We praten over de rol van de overheid en het belang van het vergroenen van onze economie. “Dit is de grootste verbouwing van onze economie sinds de Tweede Wereldoorlog.”

We praten vandaag over de verduurzaming van onze economie in het belang van het klimaat. Jij bent opgeleid als econoom. Had je in je studietijd gedacht dat het klimaatvraagstuk zo belangrijk zou worden voor onze economie?

“Om eerlijk te zijn, nee. Toen ik studeerde van 2011 tot 2015 lag de focus sterk op het oplossen van de economische crisis. Dat ging bijvoorbeeld over gezonde overheidsfinanciën, nog altijd een belangrijke voorwaarde voor een sterke economie. Daarom vind ik het ook zo belangrijk dat de overheid scherp blijft op haar huishoudboekje. Uiteindelijk betalen onze inwoners en bedrijven de belastingen immers om die uitgaven te betalen. In tijden dat het leven toch al duurder is geworden, is het onverstandig om de belastingen te verhogen. Ik vind het verstandig beleid zodat mensen iets overhouden in hun portemonnee.”

Wanneer is jouw denken over het belang van het vergroenen van de economie veranderd?

“Dat is een geleidelijk proces geweest. Ik denk niet alleen bij mij, maar ik merk het ook bij de bedrijven waar ik kom voor mijn werk of politiek. Bijna bij alle bedrijven is klimaat en verduurzaming een van de strategische prioriteiten voor de komende vijf jaar. En dat is terecht. De wereld toont ons de effecten van het veranderende klimaat, denk maar aan de toenemende overlast door water. Of het nu overstromingen zijn in Limburg of hevige stortbuien die wij bij ons ook kennen: dit gaat niet weg, maar we kunnen erger wel voorkomen.”

Ik ben niet van de club die snelwegen blokkeert, ik wil in de praktijk iets bereiken.

Waarom is klimaatbeleid zo belangrijk voor onze economie?

“Nederland heeft een naam opgebouwd als kenniseconomie. En dat zijn we ook. Maar, dat komt niet uit de lucht vallen. Het is belangrijk om naast die dienstverlening ook “met de handen te werken”, zoals in de industrie, havens en agrarische sector. Alleen dan komen onderzoek en kennis samen met wat mensen in de praktijk doen. Dat is onze kracht. Voor een groot deel van die sectoren waar met de handen wordt gewerkt, is de beschikbaarheid van energie heel belangrijk. Daarom moeten we naar duurzame energie, en onze eigen duurzame energieproductie vergroten. Dat is goed voor het klimaat (minder CO2-uitstoot), bovendien worden we daardoor onafhankelijk van landen zoals Rusland. Gezien alles wat er in de wereld gebeurt, is dat meer dan een fijne bijvangst van het klimaatbeleid.”

Dat klinkt logisch inderdaad, en goed dat daar beleid voor is. Maar wat betekent dat nu voor ondernemers en bedrijven?

“Er is een groeiende kloof op klimaatbeleid in Nederland. Grote groepen mensen voeren actie of gaan naar de rechter om klimaatbeleid af te dwingen. Ik ben niet van de club die snelwegen blokkeert, ik wil in de praktijk iets bereiken. Dat betekent bijvoorbeeld dat de overheid vaart moet maken met het realiseren van kernenergie, ervoor moet zorgen dat het elektriciteitsnet klaar is voor meer gebruik van elektriciteit en de energiebelasting moet verlagen. Door die dingen te doen, gaan inwoners en bedrijven ook meer aan de slag. Nu merk ik dat ondernemers bijvoorbeeld wel willen omschakelen van gas naar elektriciteit, maar dat dit niet kan omdat er geen ruimte is op het elektriciteitsnet. Dat is zó ontmoedigend. Als de overheid haar zaken op orde heeft, ben ik ervan overtuigd dat inwoners en bedrijven zelf aan de slag gaan om hun woning of bedrijf te verduurzamen. Zo creëer je draagvlak voor de grootste verbouwing van onze economie sinds de Tweede Wereldoorlog.”

Bas staat op plek 48 van de VVD-lijst. Door op hem te stemmen, help je mee om de belangen van onze regio in Den Haag te laten doorklinken. Ga jij stemmen? Stem lijst 1, plek 48.