Verkiezingsprogramma ‘Westfriesland: gewoon doén’

geplaatst in: Nieuws | 0

De VVD gaat in Westfriesland, naast lokale, ook regionale politiek bedrijven. Gemeentelijke programma’s krijgen bij de VVD ook aparte regionale aandachtspunten, ‘Westfriesland: gewoon doén’. Deze zijn door de VVD-besturen in Westfriesland gecoördineerd, met als doel meer aandacht voor de regio als geheel. Hiermee wil de VVD bereiken dat Westfriesland zich beter kan profileren ten opzichte van andere grote regio’s. In de politiek is deze eenheid tot nu toe uniek: de VVD ligt met deze aanpak in Westfriesland voor op andere partijen.

“Westfriese gemeenten werken in de praktijk op een aantal punten al samen”, zegt Bas de Wit, voorzitter van de VVD Westfriesland. “In onze partijorganisatie volgen we dat model, zodat we onze politieke beloften sneller kunnen realiseren.” Er komt bij de gemeentelijke verkiezingen daarom een regionale paragraaf bij de VVD. “Met elkaar hebben we bepaald welke punten we voor de Westfriese regio nu echt belangrijk vinden.” zegt Bas over deze ontwikkeling. “Daar focussen we gezamenlijk op bij de gemeentelijke verkiezingen. Dat geeft een krachtig signaal. ”

Over de inhoud merkt Bas op: “Westfriesland heeft veel groeipotentie. Belangrijk is dat de onderwerpen wonen, ondernemen en infrastructuur vanuit een regionale visie worden uitgewerkt. Dan bereiken we veel meer dan als de politiek louter gemeentelijk werkt. We willen allemaal het best mogelijke leefklimaat. Dat is wat Westfriesland als geheel haar bewoners kan bieden.”

In de bijlage treft u het regionale verkiezingsprogramma van de VVD Westfriesland aan. Dit programma zal als regionale paragraaf opgenomen worden in de zeven gemeentelijke verkiezingsprogramma’s van de VVD in de Westfriese gemeenten. 

De bijlage: regionaal verkiezingsprogramma 2018-2022.