VVD Westfriesland wil betere samenwerking in Westfriesland

geplaatst in: Nieuws | 0

Het bestuur van de VVD Westfriesland is blij met de steun van de leden voor het visiedocument “Samen voor Westfriesland”. Dit document geeft het bestuur inhoudelijk richting voor de periode 2018-2022. Op de ALV van woensdag 17 mei 2017 stemden de leden unaniem in met de gestelde ambities.

In september 2016 hebben wij ons lokaal netwerk opgericht met de oprichtingsvergadering in Zandwerven (Spanbroek). Tijdens deze vergadering hebben wij met elkaar bestuurlijke afspraken gemaakt die de basis vormen voor de samenwerking tussen Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec in het lokaal netwerk VVD Westfriesland.

Deze afspraken bieden het bestuur kaders om invulling te geven aan haar verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken in het netwerk. Echter, inhoudelijk zeggen zij niets over de ambities die het bestuur dient te realiseren. Daarom biedt het bestuur de leden van ons netwerk het visiedocument “Samen voor Westfriesland” aan, waarin wij onze ambities verwoorden voor de periode 2018-2022. Deze ambities moeten de meerwaarde van de VVD Westfriesland aantonen, zonder afbreuk te doen aan de lokale herkenbaarheid en autonomie.

Onze ambities concentreren zich op 4 thema’s:

1.    Lokaal herkenbaar
2.    Verenigd in Westfriesland
3.    Contact met onze liberale achterban in Westfriesland
4.    Faciliteren van de 7 raadsfracties in Westfriesland

Een belangrijk speerpunt is het verbeteren van de samenwerking met bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en politiek in Westfriesland. De brief die naar Mark Rutte is gestuurd over onder andere de Noord-/Zuidlijn is hiervan een goed voorbeeld. Ook wil de VVD Westfriesland een nog betere relatie opbouwen met vertegenwoordigers en bestuurders in Haarlem en Den Haag. Hieraan ondersteunend streeft de VVD Westfriesland ernaar om kandidaten uit onze regio aan te dragen voor de Staten en Tweede Kamer.

Daarnaast wil de VVD Westfriesland het contact met haar achterban intensiveren. De VVD Westfriesland wil een podium bieden voor discussie en debat. Belangrijke doelgroepen zijn jongeren, ondernemers in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en de agrarische sector.

Het bestuur van de VVD Westfriesland vraagt liberalen in Westfriesland om samen met ons werk te maken van deze ambities. Wij nodigen u daar graag toe uit.