Omgevingsvisie: een visie moet kansen bieden

geplaatst in: Nieuws | 0

In mei is de concept-tekst voor de Omgevingsvisie Noord-Holland 2050 gepubliceerd. Leden van de VVD Westfriesland hebben op 23 mei hierover een presentatie bijgewoond in Hoorn. De visie heeft betrekking op onderwerpen als de energietransitie, woningbouw, werkgelegenheid en mobiliteit. Belangrijke onderwerpen dus. De volledige tekst vindt u hier. Op een aantal punten vinden wij dat de visie verbeterd kan worden. Daarvoor gaan we ons inzetten de komende weken. 

De kerngedachte van de Omgevingsvisie is dat zaken vanuit de overheid lokaal geregeld worden waar dat kan (lees: door de gemeenten) en regionaal waar dat moet (lees: provinciaal). Dat betekent dat de Provincie Noord-Holland de Westfriese gemeenten de ruimte wil laten voor samenwerking. Wij vinden dat een goed uitgangspunt, en hopen dat vertrouwen inderdaad te krijgen. Toch vinden we dat de nadruk in het stuk op dit vertrouwen groter mag zijn.

Inhoudelijk vinden we dat de Omgevingsvisie nog teveel in grenzen denkt, bijvoorbeeld inzake de woningbouwbehoefte in Noord-Holland. In het stuk dat namelijk dat veruit de meeste woningen in Amsterdam gebouwd moeten worden. Wij denken daar anders over. Zo zien wij een grote woonbehoefte in andere delen van de provincie, bijvoorbeeld in Westfriesland, en denken wij dat omliggende regio’s rond Amsterdam kunnen helpen om de woningnood in Amsterdam op te vangen. Wij gaan inbrengen dat Westfriesland de samenwerking met Amsterdam graag zoekt en ruimte hiervoor vraagt in de Omgevingsvisie (meer woningen bouwen).

Bovendien vinden wij het belangrijk om te kijken naar de leefbaarheid van plattelandsdorpen. In Westfriesland kennen wij een verscheidenheid aan steden, dorpen, buurten en wijken. Wij vinden dat onze inwoners daar prettig moeten kunnen (blijven) leven. Daarom is het belangrijk om de voorzieningen in al die gebieden op peil te houden. Denk aan basisscholen, supermarkten en (sport)verenigingen. Woningbouw is daarom ook belangrijk in die gebieden.

Tot slot willen we meer aandacht vragen voor de bereikbaarheid van regio’s in Noord-Holland. Onder andere door de groei in Amsterdam, de voorgenomen opening van vliegveld Lelystad en de toename van de bedrijvigheid in Noord-Holland denken wij dat er meer behoefte zal ontstaan voor goede verbindingen. Dat betekent dat er druk op de bestaande infrastructuur komt. Daarom denken wij dat investeringen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in goed openbaar vervoer (Noord-/Zuidlijn doortrekken naar Hoorn, treinverbinding Hoorn-Lelystad) en weg (verbreding A7 en vierbaansweg Houtribdijk).

De komende weken kan iedereen zijn mening geven over de Omgevingsvisie. De VVD zoekt hiervoor regionaal de samenwerking. We willen met één verhaal komen uit Westfriesland. Daar gaan wij ons best voor doen. Wij hopen samen tot een visie te komen die meer kansen biedt voor Noord-Holland en Westfriesland: een visie is mooi, maar uiteindelijk moeten wij de ruimte hebben om er zelf wat van te maken de komende decennia.