‘Een Duurzaam alternatief’ voor de RES

geplaatst in: Nieuws | 0

De zeven VVD-fracties in Westfriesland zijn geschrokken van de zoekgebieden in de regio waar men mogelijk wind- en zonnepanelen wil gaan plaatsen. Veel kostbare natuur, recreatiegebieden en bouwgrond wordt opgeofferd ten koste van de landbouw en woningbouw. Zelfs het toekomstige stadstrand in Hoorn en de Vooroever in Medemblik zijn als zoekgebied meegenomen.

Dit gaat de VVD-fracties in Westfriesland echt te ver. De echte energiebronnen van de toekomst zijn nog niet ontdekt en daarmee kunnen we helemaal nog niet kiezen voor één bepaalde energiebron. We moeten realistisch blijven en ons niet laten vangen in een jaartal, maar stap-voor-stap op pad.

Westfriese Energie Coöperatie

Veel geld wordt gestopt in zogenaamde duurzaamheidsfondsen, beheerd en besteed door de gemeente. De VVD Westfriesland wil hiervan een revolverend fonds maken waarbij inwoners en het bedrijfsleven samen inhoud geven aan een schoon, leefbaar en duurzaam Westfriesland. We staan namelijk in Westfriesland voor de taak om voor de toekomst zorg te dragen voor ‘schone’ energie. Dit gaat de aankomende jaren de Westfriese gemeenten veel geld voor investeringen vragen. Om duurzaam niet duur te maken, maar juist betaalbaar, haalbaar en realiseerbaar moet gekeken worden of een Westfriese Energie Coöperatie hierin kan bijdragen.

Ook willen de liberalen in de regio dat de leges worden afgeschaft voor substantiële duurzame investeringen van bewoners en bedrijven. “Als we de duurzaamheidsambities willen halen moeten we inwoners niet extra gaan belasten, omdat ze zonnepanelen geplaatst hebben.” Nu zien we dat de ozb op woningen toeneemt wanneer duurzaamheidsmaatregelen zijn getroffen. “We willen dan ook laten onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om vrijstelling voor inwoners en ondernemers te krijgen, zo mogelijk in samenwerking met alle Westfriese gemeenten.

Uitgangspunten duurzaam alternatief

We hebben bovenstaande vertaald in een zevental uitgangspunten.

  1. We zijn realistisch: We doen het technologieneutraal en dat wil zeggen dat we onszelf niet beperken tot alleen tot zon en wind. We kijken ook naar alternatieven, zoals isoleren, geothermie, kernenergie of waterstof. Deze mogelijkheden worden niet onbenut gelaten om een bepaald jaartal te halen. Zo blijft er volop ruimte voor innovatie om daarmee op realistische wijze de klimaatdoelen voor Westfriesland te halen.
  • We stellen bewoners centraal: Participatie van bewoners is cruciaal, want alleen met draagvlak volgt succes. We steunen verfrissende ideeën van bewoners (groepen) en bedrijfsleven voor de energietransitie. Lokale initiatieven worden omarmd als integraal onderdeel van de RES, zoals bijvoorbeeld energie-coöperaties met meer dan 60 zonnepanelen. De gemeenten gaan ook zelf actief op zoek naar wijken waar verduurzaming kan worden gerealiseerd. Deze worden aangesloten bij een op te richten Westfriese Energie Coöperatie die de bewoners de zorg voor de realisatie van de verduurzaming uit handen neemt.
  • We houden het betaalbaar: We geven bewoners en ondernemers zo veel mogelijk ruimte om de verduurzaming van het energieverbruik zelf in te vullen. Daarbij vertrouwen we erop dat de markt zelf met de meest efficiënte oplossingen komt. De gemeenten stimuleren inwoners en ondernemers tot het nemen van duurzame maatregelen die betaalbaar zijn.
    Dit door het bewoners makkelijk te maken de verduurzaming te financieren bijvoorbeeld m.b.v. van een lening. Zo worden burgers en ondernemers ook niet op kosten gejaagd. Wij vinden dat het verduurzamen niet tot verhoging van de WOZ-belasting mag leiden. We zien i.p.v. van een stijging een kortingspercentage op deze belasting als effectief stimuleringsmiddel.
  • We houden het behapbaar: We pinnen onszelf niet vast, maar doen het stap-voor-stap. We beginnen daar waar draagvlak is, op locaties langs bijvoorbeeld rijkswegen (waar al windmolens staan) of zon op dak (bestaande woonwijken en bedrijventerreinen voorzien van zonnepanelen). In de uitvoering zal elke 2 jaar worden geëvalueerd en worden bijgestuurd, om zo in te spelen op nieuwe technologische ontwikkelingen en om kansen te benutten.
  • We blijven nuchtere Westfriezen: We doen wat kan, maar rekenen onszelf niet rijk. We offeren geen kostbare natuur- en bouwgrond op ten koste van de landbouw of woningbouw. Om verassingen te voorkomen, baseren we zoekgebieden voor het aansluiten van zon, wind en andere energiebronnen op bestaande bestemmingsplannen. Als betrouwbare overheid toetsen we op realistische inpassing in het landschap en komen we afspraken na.
  • We doen het niet alleen: De zeven Westfriese gemeenten vormen samen de regio Westfriesland. We staan nadrukkelijk open voor slimme, innovatieve ideeën en willen op basis van gelijkwaardigheid graag met elkaar samenwerken, waarin van ieder een eerlijke, redelijke bijdrage mag worden verwacht.
  • We gaan er zelf op vooruit: De energietransitie vraagt om investeringen die zich moeten terugverdienen. Als het aan de VVD ligt vloeien lokale investeringen dan ook zo veel mogelijk terug naar Westfriese inwoners, ondernemers en agrariërs en wordt ingezet op versterking van de lokale economie en werkgelegenheid.

Bekijk hier het complete pamflet voor een duurzaam alternatief.