Visie VVD Westfriesland 2022-2026

geplaatst in: Nieuws | 0

Tijdens de algemene ledenvergadering van de VVD Westfriesland op woensdag 27 oktober jl. in Grosthuizen is ‘Visie VVD Westfriesland 2022-2026’ vastgesteld. De afgelopen vier jaar is gebleken dat het maken van afspraken op regionaal niveau op een aantal gebieden zeer effectief kan zijn. Denk hierbij aan de diverse initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld wonen en duurzaamheid.


Als VVD Westfriesland willen wij deze regionale samenwerking verder versterken en uitbouwen. We stimuleren daarom de samenwerking vanuit gezamenlijk belang en laten ruimte op lokaal niveau om onderwerken die maatwerk behoeven uit te werken in de lokale programma’s. De komende vier jaar wil de VVD Westfriesland de focus leggen op de volgende vier onderwerpen:

  • Verbeteren van het ondernemersklimaat
  • Meer woningen bouwen
  • Mobiliteit en bereikbaarheid verbeteren
  • Slim en realistisch omgaan met duurzaamheid


Ten opzichte van de regionale paragraaf in het vorige verkiezingsprogramma is er een extra onderwerp toegevoegd, te weten ‘duurzaamheid’. Gezien de laatste ontwikkelingen op het gebied van klimaat en de initiatieven die regionaal zijn ontstaan zullen wij de handen als regio in elkaar moeten slaan om de gestelde doelen te kunnen halen.

Regionale samenwerking

Wij zijn ons ervan bewust dat een regionale samenwerking niet altijd even makkelijk is. Met diverse steden, dorpskernen en het buitengebied zijn er verschillende belangen in Westfriesland. Zolang we openstaan voor elkaars ideeën en het gesprek samen op gang houden kunnen we bouwen aan een sterke regio.

Bekijk hier de visie van de VVD Westfriesland.