Noodkreet Westfriesland over geldtekort

geplaatst in: Nieuws | 0

‘Wij zijn verbijsterd en verontrust over onze financiële afhankelijkheid van het Rijk en de gevolgen daarvan voor onze inwoners. Geef ons meer financiële armslag!’

Die noodkreet richten de zeven Westfriese gemeenten aan de Tweede Kamer, als de door de VVD Westfriesland opgestelde brief tenminste in alle gemeenten wordt omarmd. Drechterland heeft dat al gedaan, Enkhuizen buigt zich dinsdagavond over de brief, Stede Broec donderdag. De VVD heeft bewust gekozen voor een gezamenlijke brief, aldus raadslid Rob van Reijswoud uit Enkhuizen. “We lopen hier collectief tegenaan. Dan moet je niet als individueel iets doen.”

De zeven Westfriese gemeenten samen vormen met zo’n 210.000 inwoners pakweg de achtste ‘stad’ van het land. “Als je dan als Tweede Kamer een brief krijgt met de handtekeningen van zeven burgemeesters eronder, dan moet je daar toch iets mee. Dit probleem is niet specifiek van één gemeente. We worden geacht als verlengstuk van het Rijk beleid uit te voeren, maar worden voortdurend afgeknepen door het Rijk. Dat signaal geven we af.”

Dringend beroep

De gemeenten doen in de brief een dringend beroep doen op de leden van de Tweede Kamer. ‘Want door de meicirculaire 2019 komen wij in grote financiële problemen. De leefbaarheid in onze gemeente komt hiermee onder druk te staan.’

De bezuinigingsronden vanuit het Rijk hebben de rek gehaald uit de gemeentelijke begrotingen. De financiële slagkracht om nog meer tegenvallers op te vangen ontbreekt. Drastische maatregelen zijn nodig om de begroting de komende jaren sluitend te krijgen, aldus de brief richting Den Haag. ‘Wij vinden dit onverteerbaar en kunnen niet aan onze inwoners uitleggen dat het Rijk over 2018 ruim elf miljard euro overhoudt, terwijl gemeenten ingrijpende maatregelen moeten nemen.’

Hogere lastendruk

De rekening komt te liggen bij de inwoners, vreest de VVD: om de ontstane tekorten weg te werken moet de lastendruk voor de inwoners immers substantieel verhoogd. Er blijft geen geld over om te investeren in beleid, sterker nog, ingrijpende maatregelen zijn nodig om de tering naar de nering te zetten.

De constante fluctuaties in het gemeentehuis maken een solide financieel beleid onmogelijk. Bovendien stijgen de uitgaven in het sociaal domein sterk en stelt het Rijk hiervoor niet voldoende middelen ter beschikking. Zorgen stapelen zich op.

Regionaal omarmen

In de brief, die in alle gemeenten op de politieke agenda staat, vraagt de regio Westfriesland om maatregelen die leiden tot echte verlichting van die financiële zorgen. De Westfriese VVD-fracties hopen dat de brief ook door andere partijen wordt omarmt.

Bron: NHD