Nieuwe stikstofregels beter voor de boeren

geplaatst in: Nieuws | 0

De VVD Noord-Holland is blij dat het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedingskwaliteit (LNV) en 11 provincies (Friesland maakt nog een voorbehoud) overeenstemming hebben bereikt over nieuwe stikstofregels. De nieuwe regels laten zien dat kritiek vanuit de agrarische sector is verwerkt, bijvoorbeeld als het gaat om eenduidig beleid tussen Rijk en provincies, ruimte voor innovatie en de mogelijkheid om minder stikstofruimte af te romen als de natuurkwaliteit dat toestaat.

Woordvoerder Bas de Wit: “De VVD is blij dat in Noord-Holland geen strengere regels gelden door wat provincies gezamenlijk met het Rijk hebben afgesproken. Uit onze gesprekken met boeren bleek dit een grote zorg. De VVD heeft dat begrepen en zich hard gemaakt om dit verschil weg te nemen.”

Nieuwe stikstofregels zijn nodig om de geraakte werkzaamheden weer op gang te brengen

De uitspraak van de Raad van State in mei over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) heeft tot grote onzekerheid en onduidelijkheid geleid bij ondernemers. Projecten in onder andere de bouw, infrastructuur en landbouw zijn stilgevallen, met grote economische schade tot gevolg. De Wit: “De natuur is belangrijk en het beschermen waard. Tegelijkertijd kan het niet zo zijn dat mensen hun baan verliezen of dat ondernemers in grote problemen komen, omdat hun bedrijfsactiviteiten mogelijk teveel stikstof uitstoten. De (nieuwe) stikstofregels zorgen ervoor dat projecten doorgang kunnen vinden en tegelijkertijd de natuur niet schaden.”

De VVD strijdt voor een realistische aanpak, met ruimte voor ondernemers

De VVD beseft zich dat de stikstofregels grote impact kunnen hebben op bijvoorbeeld agrarische bedrijven. Het is voor de VVD dan ook geen eindstation. Voor de komende tijd geven de nieuwe regels meer ruimte aan ondernemers dan de regels uit oktober. Uit onze gesprekken met boeren is het de VVD duidelijk geworden dat innovatie onnodig werd afgestraft door te rigide inname van ontwikkelruimte. Dat is nu gelukkig hersteld. “De VVD heeft zich sterk gemaakt voor zo praktisch mogelijk beleid. De nieuwe regels zijn daarin een verbetering. Zo zie je maar dat niet altijd moties en veel bombarie nodig zijn om resultaat te behalen. Wel besef ik me dat ook de nieuwe regels niet alle zorgen kunnen wegnemen. De situatie rondom de landelijke stikstofnoodwet laat zien dat de landelijke linkse partijen een nog veel strenger beleid willen volgen, losgeslagen van de werkelijkheid waarin ondernemers dagelijks werken’’, aldus een realistische De Wit.

Nu per natuurgebied aan de slag, zonder eenzijdige focus op stikstofuitstoot

De komende tijd wil de VVD dat de provincie Noord-Holland per natuurgebied aan de slag gaat met alle belanghebbenden om de natuur waar nodig te versterken. De start daarvoor is deze week al. Daar ligt een taak voor de boeren en industrie, maar ook de natuurbeherende organisatie mogen op hun verantwoordelijkheid gewezen worden. De Wit: “Ik merk dat boeren een grote bereidheid hebben om mee te helpen de natuurkwaliteit te verbeteren. Zij verdienen in de natuur immers hun brood. De focus moet wat ons betreft dan wel breder zijn dan alleen op stikstofuitstoot. Ondernemers hebben namelijk nog meer uitdagingen op hun bordje liggen.” De komende tijd zal de VVD in gesprek blijven met ondernemers om de gebiedsgerichte aanpak te volgen. In het nieuwe jaar zullen we daarom in verschillende regio’s gesprekken gaan organiseren waarin wij ideeën komen ophalen en kijken of we kunnen helpen om die uit te voeren.