Westfriese VVD-fracties: ‘Wees coulant met innen belastingen’

geplaatst in: Nieuws | 0

De motie van de VVD Medemblik, om coulant te zijn bij het invorderen van lokale belastingen voor ondernemers, inwoners en verenigingen, krijgt ook elders in de regio navolging. De VVD reageert hierop op de problemen door de Coronacrisis.

De VVD Enkhuizen heeft een motie ingediend voor de eerstvolgende raadsvergadering. De fractie verzoekt B en W om ’de inning van mislukte incasso’s en/of niet betaalde gemeentelijke heffingen en belastingen in ieder geval met een halfjaar op te schorten’. Ook moeten in die periode geen herinneringskosten in rekening gebracht worden of incassobureaus ingeschakeld worden. De liberalen sturen ook aan op overleg met het UWV, eventueel met advies van de VNG en Belastingdienst, om mensen die sinds medio maart 2020 (deeltijd-)WW ontvangen de mogelijkheid te bieden tot uitstel zonder oplopende kosten.

Maatregelen

In Stede Broec en Hoorn liggen nog geen moties op tafel. Wel dringt de VVD Stede Broec in schriftelijke vragen aan op maatregelen voor ondernemers en verenigingen. Daarbij vraagt de fractie ook om ‘gemeentelijke beboeting voor bepaalde tijd achterwege te laten of in ieder geval zeer terughoudend hiermee om te gaan.’ De VVD Hoorn heeft het collega langs informele weg gevraagd om uitstel van belastingen voor ondernemers.

De motie is in Medemblik nog niet behandeld, omdat de raadsvergadering hier donderdag niet doorging. Wel was er op voorhand steun van PWF, BAMM en CU. Het college heeft het voorstel wel in beraad.

Bron: NHD