Hoorn en Medemblik slaan handen ineen met marktpartijen

geplaatst in: Nieuws | 0

De woningbouwproductie verhogen en versnellen. Met dat doel hebben de gemeenten Hoorn en Medemblik de handen ineengeslagen met ontwikkelaars, makelaars en woningcorporaties. VVD-wethouders Andrea van Langen (Medemblik) en Marjon van der Ven (Hoorn) pakken hiervoor de handschoen op.

Op bouwlocatie De Onderneming in Nibbixwoud werden woensdagmiddag de handtekeningen gezet. Het Woonpact Home (Hoorn-Medemblik) moet ervoor zorgen dat de woningnood in de regio wordt teruggedrongen.

In het regionale woonakkoord met de provincie spraken de West-Friese gemeenten eind 2020 af om de komende vijf jaar jaarlijks minimaal 900 woningen te realiseren. Om die ambitie waar te kunnen maken gaan de marktpartijen – die zich hebben verenigd in het samenwerkingsverband Woningmakers Westfriesland – nu met de gemeenten concrete afspraken maken.

Bouwberaad

“Over aantallen, maar ook type woningen en de kwaliteit van de woningen”, legt Cees Tip uit. De directeur-bestuurder van woningcorporatie Intermaris vervult de rol van voorzitter van Woningmakers Westfriesland. “In de planmonitor houden we nauwgezet bij hoe de productie vordert en of er nog belemmeringen zijn. Dit bespreken we regelmatig tijdens een bouwberaad, waar actuele ontwikkelingen, eventuele hobbels en oplossingen per project besproken worden. Alles is erop gericht om de woningnood in deze regio terug te dringen.”

“De enige manier om daar effectief wat aan te doen is nieuwe huizen bouwen”, onderstreept Martin Bosch, initiatiefnemer van het samenwerkingsverband Woningmakers, nog maar eens. “Er moet tempo gemaakt worden”, zegt Bosch. “En de plannen zijn er, met de uitgesproken ambitie om minimaal 900 woningen per jaar te realiseren. Maar de processen gaan langzaam. Wat wij doen: we maken een overzicht van alle woningbouwplannen in een regio en brengen de verschillende stappen die genomen moeten worden voordat er daadwerkelijk huizen staan in kaart. En dan gaan we met de ontwikkelaars en de corporaties praten met de gemeente over hoe we dat nou voor elkaar kunnen krijgen. En waarom het zo lang duurt. Ligt het aan het bestemmingsplan? Is er te weinig menskracht? Wat is het probleem en wat kunnen we eraan doen, daar proberen we achter te komen. En dat is op elke plek anders.”

Moeilijk

Hoeveel sneller het kan gaan met deze samenwerking die nu na onder meer Alkmaar ook in West-Friesland is uitgerold? “Dat is altijd moeilijk te zeggen. Want als er een procedure versneld moet worden, is dat aan de gemeente. Wij wijzen hen daarop. We proberen een oliemannetje te zijn in het totaal van alle dingen die moeilijk zijn.”

Waar de andere West-Friese gemeenten hebben aangegeven het nog een jaartje aan te willen kijken om daarna te beslissen of ze ook meedoen, hebben Hoorn en Medemblik de handen nu dus ineengeslagen met de West-Friese ’tak’ van Woningmakers. “We hebben in West-Friesland grote ambities”, reageert Marjon van der Ven (VVD), wethouder Wonen en Stadsontwikkeling van de gemeente Hoorn. “Er zijn de komende jaren duizenden extra woningen nodig in onze regio. We willen dat er voor iedereen een geschikte woning is. Voor onze eigen inwoners, maar ook voor mensen uit omliggende gebieden. Willen we deze ambities waarmaken, moeten we alles op alles zetten om de woningbouwproductie te verhogen en te versnellen. Een nauwe samenwerking en goede afstemming tussen alle betrokken partijen is dan ook cruciaal.”

Inhaalslag

Ook wethouder Andrea van Langen van de gemeente Medemblik benadrukt het belang van de samenwerking tussen overheden en marktpartijen. “De capaciteit bij gemeenten, bouwbedrijven en andere leveranciers is niet onbeperkt”, zegt zij. “Zeker bij grotere bouwprojecten zijn er veel factoren die vertragend kunnen werken. Door een goede planning en afstemming kunnen we zorgen voor meer bouwkracht. En dat is hard nodig om in West-Friesland een inhaalslag te maken, zodat we uiteindelijk alle woningzoekenden een passende woning kunnen aanbieden.”

Bron: NHD