Motie VVD Westfriesland aangenomen op partijcongres

geplaatst in: Nieuws | 0

De motie die VVD-netwerk Westfriesland indiende bij het partijcongres van de VVD op 19 november jl. is aangenomen met een ruime meerderheid van 71%. De leden roepen hiermee de Kamerfractie op om het profiel van de partij aan te scherpen.

Initiatiefnemer Mark Raat: “We maken ons zorgen over de herkenbaarheid van de VVD voor de traditionele achterban. Wij begrijpen dat regeren gepaard gaat met compromissen sluiten, maar de VVD moet niet teveel leunen naar links-progressief beleid. Ook de reflex om voor elke crisis ruimhartig de portemonnee te trekken stemt ons tot zorgen. Met onze motie wilden wij als lokale afdeling een duidelijk signaal afgeven aan de partijtop in Den Haag.”

Vanwege het vele aantal moties werd het congres opgesplitst in deelsessies. In het debat in een van de zaaltjes kwam er voor de Westfriese mening steun van diverse leden. Toch waren er ook kritische geluiden. Bijvoorbeeld van VVD’ers die waarschuwden dat we “niet terug moeten naar het liberalisme van de jaren negentig”. Ook fractievoorzitter Sophie Hermans benadrukte dat. Raat: “Ik snap die zorgen maar daar pleiten wij ook niet voor. Het gaat er ons om dat we als grootste partij van Nederland een scherp profiel moeten hebben. Na twaalf jaar regeren is onze liberale ideologie teveel naar de achtergrond geraakt. We moeten die opnieuw inhoud geven en weer kleur op de wangen krijgen. Koersvast pleiten voor de belangen van de hardwerkende Nederlanders en ondernemers.”

Bij de stemming in de plenaire zaal bleek een ruime meerderheid van de VVD-leden het daar dus mee eens. Concreet steunen zij de oproep aan de Kamerfractie om de volgende punten actief uit te dragen:

  1. De motor van welvaart is werk, ondernemerschap en economische groei.
  2. Eigen verantwoordelijkheid is een kernwaarde.
  3. Werk moet lonen.
  4. Ondernemers krijgen de ruimte.
  5. De overheid ondersteunt waar nodig, maar vertrouwt op innovatiekracht en oplossingsgerichtheid van burgers.
  6. Bij begrotingstekorten eerst zoeken naar bezuinigingen.
  7. Proportionele vluchtelingenopvang, gekoppeld aan werk.
  8. Duurzaamheidsmaatregelen komen ten gunste van huishoudens.
  9. Prioriteit voor veiligheid, mobiliteit, eigenwoningbezit en lage belastingen.

De afdeling VVD Westfriesland is blij met de steun en zal de uitvoering van de motie nauwgezet blijven volgen.

Mark Raat op het congres