‘Stel HVC als afvalverwerker ter discussie’

geplaatst in: Nieuws | 0

De zeven Westfriese VVD-fracties willen dat er wordt onderzocht of afvalverwerkingsbedrijf HVC uit Alkmaar de partij moet blijven voor het afval inzamelen en -verwerken in Westfriesland. Momenteel vindt er een evaluatie van de DVO (dienstverleningsovereenkomst) met HVC plaats. Onderzoeksbureau Bureau Buiten doet dit komende maanden voor de zeven Westfriese gemeenten.

Het huidige contract met de HVC loopt op 31 december 2025 af. Dit betekent dat er voor 1 januari 2024 al moet worden aangegeven of de samenwerking tussen de Westfriese gemeenten en HVC wordt gecontinueerd of niet. De VVD in Westfriesland vindt dat er een juiste balans moet zijn tussen dienstverlening, milieu en kosten. Zij betwijfelen of die balans momenteel voldoende aanwezig is binnen de samenwerking met HVC. “Wij zijn van mening dat er moet worden afgewogen of wij nog wel met HVC in zee willen blijven. We zien landelijk in andere regio’s ook partijen die dit zouden kunnen doen”, aldus Joey Leeuwinga namens de Westfriese VVD-fracties.

Betere dienstverlening, lagere afvalstoffenheffing

De liberalen zien graag dat er wordt gekeken middels benchmarking of er andere partijen in Nederland zijn die de afvalinzameling en/of -verwerking zouden kunnen doen tegen bijvoorbeeld lagere kosten en tegen betere dienstverleningsvoorwaarden.

In Westfriesland betalen de inwoners, vergeleken met andere regio’s in Nederland, relatief een hogere afvalstoffenheffing. “Onze fracties zijn daarom in gesprek met andere afvalverwerkers om ons te laten informeren over wat er in het land wordt aangeboden. We zien dat bij andere aanbieders de kosten lager liggen en dat daar dus ook uiteindelijk een lagere afvalstoffenheffing geldt voor de inwoners”, aldus Leeuwinga, die ook fractievoorzitter in de gemeenteraad van Stede Broec is.

Nascheiden

Tevens wil de VVD bekijken of er andere mogelijkheden zijn op het gebied van inzamelen. “In Westfriesland hebben we sinds enkele jaren een oranje PMD-container voor onder andere plastic. Wij willen laten onderzoeken of het nascheiden van huisafval niet tot de mogelijkheden behoort. In andere delen van Nederland is dit een manier van inzamelen die bewezen efficiënt is”, aldus Robbert Oud, die ook fractievoorzitter in Drechterland is.

Breder onderzoek

De VVD vindt dat er breder (en beter) onderzocht moet worden of HVC de beste partner is voor de Westfriese gemeenten. Middels bijgevoegd manifest roepen de Westfriese liberalen de gemeenten op niet alleen de samenwerking met HVC te onderzoeken. Een verlenging van het contract moet niet vanzelfsprekend zijn, de discussie moet gevoerd kunnen worden. Oud: “Onze inwoners verdienen kwalitatieve afvalinzameling voor een marktconforme prijs. Wanneer dit beter is bij een andere partij dan moet de discussie over HVC niet geschuwd worden.”

Bekijk het manifest van de VVD Westfriesland hier.

VVD Westfriesland - Stel HVC als afvalverwerker ter discussie'